חברים שימו לב!

אין מכירת כלי איירסופט.

לפי נוהל של משרד הכלכל

האסור להוציא כלי איירסופט מהמועדונים

באופן מוחלט!