אביזרים

בעת הפעלה ושימוש בציוד איירסופט חובה לחבוש מיגון תיקני.

יש להרחיק מהישג ידם של הילדים.

רכישת / החלפת חלפים לציוד איירסופט או שינוי בכלי או תוספת, חידוש, ניקוי תעשה אך ורק במעבדת המועדון על ידי המוסמך לכך.